Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žemberovce, okres Levice

Obecné symboly

Erb, pečať, vlajka

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické, vexilologické a sfragistické zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Pozn.: Heraldika (lat. heraldus - herold) je veda, ktorá skúma erby, ich vývoj, používanie a umenie ich vyhotovovať, ako aj právo používať ich. Za zakladateľa heraldiky, ako pomocnej historickej vedy sa považuje teológ a genealóg Philipp Jacob Spener.Vexilológia (z latinského vexillum = vlajka rímskych légií) je historická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom vlajok, práporov, štandárd a iných podobných symbolov.Sfragistika (gr. sfragis - pečať) je pomocná historická veda, ktorá skúma vznik, vývoj, vyhotovovanie a používanie pečatí
 

erbErb našej obce predstavuje spojenie pečatnej symboliky niekdajších Horných a Dolných Žemberoviec. Z pečate Horných Žemberoviec je prevzatý motív viniča a z pečate Dolných Žemberoviec motív váh sv. Michala archanjela.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie: štít modrý- evokujúci oblohu, nebesia a tým motív archanjela Michala, váhy zlaté, vinič zlatý so striebornými strapcami. Teda v modrom štíte zo zlatého oblého vŕšku okolo striebornej palice sa ovíjajúci zlatý vinič so štyrmi striebornými strapcami hrozna, po bokoch s miskami nad ním sa rozkladajúcich zlatých váh. Takáto podoba erbu bola dňa 5.2.2001schválená Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a odporučila ho obecnému zastupiteľstvu v Žemberovciach na schválenie a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/9), bielej (1/9), žltej (1/9), modrej (3/9), žltej (1/9), bielej (1/9) a modrej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ŽEMBEROVCE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od týchto troch spomenutých základných symbolov možno odvodiť ďalšie:

Zástava obce Žemberovce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Koruhva obce Žemberovce je zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obce má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutotčnosti rovná (proporčne ) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.

Štandarda starostu obce Žemberovce má medzi ostatnými symbolmi osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

 


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Partnerská obec v Maďarsku

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

maľovaná mapa

Ručne maľovaná mapa tekovského regiónu z dielne firmy CBS spol. s.r.o.

7865092

Úvodná stránka