Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žemberovce, okres Levice

História obce

História obce

historická rodina    Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska a nálezy z doby rímskej. Západnú časť chotára na pahorkatine rozčlenenej dolinkou Sikenice tvoria treťohorné uloženiny pokryté sprašou a sprašovými hlinami. Východnú časť vo vrchovine tvoria andezity, ich tufy a tufity. Chotár má lesné, hnedozemné a illimerizované pôdy a je zalesnený dubovými lesmi. Najstaršie stopy po osídlení človekom sú doložené od neolitu (mladšia doba kamenná) cez mladšiu dobu bronzovú (nálezy lužickej kultúry) a dobu rímsku. Archeologický ústav SAV v roku 1956 vykonal povrchové obhliadky na polohe Hradisko (kóta 284), kde sa našli početné črepy pravdepodobne z 10.-12. storočia.

     Prvá písomná zmienka o Žemberovciach, Horných Žemberovciach, v tvare Sember, pochádza z roku 1256. Obec Dolné Žemberovce vznikla v chotári obce Horné Žemberovce a prvýkrát sa spomína v roku 1389 ako Alsousember (Dolné Žemberovce). Od 15. Storočia sa v písomných prameňoch uvádzajú rôzne tvary názvov obcí, napr. 1483 Felsewsember (Horné Žemberovce), Kewzepsember (Stredné Žemberovce), 1773 Alsó Sember, Felsó Sember, 1920-1946 Dolné a Horné Žemberovce. Žemberovce boli rodovým majetkom rodu Zsemberyovcov a ďalších zemianskych rodov z okolitých dedín, napr. z Demandíc, Krškán, Drženíc a i.

Rímskokatolícka farnosť je doložená v roku 1332/1337, rímskokatolícky kostol pochádza z r. 1754. Kostol evanjelickej a.v. cirkvi pochádza z r. 1886.

Podľa tureckého daňového súpisu ostrihomského sandžaku z roku 1570 dedina Horné Žemberovce (uvádza sa jako Nagy Zsember) mala 22 domácností a dedina Dolné Žemberovce (Kis Zsember) mala 6 domácností. Podľa daňového súpisu novohradského ejáletu z roku 1664 Horné Žemberovce (Gorné Zenberofce) mali 69 poplatníkov, 49 domácností a platili daň 16 846 akče, Dolné Žemberovce (Dolné Zsemberofce) mali 41 poplatníkov, 32 domácností a daň 13 219 akče. V 18. storočí vlastníkmi majetkov boli Borossovci, Szulyovskovci, v 19. storočí Benyovszkovci. V r. 1715 mali Horné Žemberovce štyri kúrie a 32 domácností, v r. 1828 mali 100 domov a 614 obyvateľov. Dolné Žemberovce mali v r. 1715 15 domácností, v r. 1828 41 domov a 249 obyvateľov.

Starší obyvatelia Žemberoviec si iste spomínajú na mená majiteľov veľkostatkov zo začiatku tohoto storočia, ako V. Rudnay, Szegvári, Samuel Pischl, Horňaček, Kohner a i., vedeli by popísať polohu ich majetkov a domov, kúrií, kaštieľa.

Po prvej svetovej vojne sa zmenili majetkové pomery v obci. Niektorí z uvedených vlastníkov prišli o svoj majetok jeho rozparcelovaním, iní ho rozpredali.

Prvá pozemková reforma a príchod nových obyvateľov z Liptova, Oravy, Zvolena, Trenčianskej a Nitrianskej župy zmenili a ovplyvnili charakter obcí nielen po stránke stavebnej, keď vyrástla nová ulica - Kolónia v Dolných Žemberovciach, ale i po stránke náboženskej, národnej a spoločenskej. Noví obyvatelia Horných i Dolných Žemberoviec boli postupne prijímaní do zväzkov obcí, získali domovské právo a zapájali sa do ich verejného, spoločenského, hospodárskeho i kultúrneho života.

Tradičným zamestnaním obyvateľov bolo poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, tkáčstvo, košikárstvo, zhotovovanie výrobkov z dreva.

Počas 2. svetovej vojny sa občania aktívne zapojili do SNP materiálnou pomocou i účasťou v partizánskych oddieloch. V povstaní padli major Daniel Gonda, vojak Viktor Naď, partizán Mikuláš Krnáč. Žemberovce boli oslobodené 21.12.1944. JRD bolo založené v r. 1951.

Súčasná obec Žemberovce vznikla v roku 1946 zlúčením pôvodne samostatných obcí Dolné Žemberovce a Horné Žemberovce.

V r. 1948 mali Žemberovce 1516 obyvateľov , 1970 - 1533 obyvateľov, 1991 - 1316 obyvateľov.
 


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Partnerská obec v Maďarsku

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

maľovaná mapa

Ručne maľovaná mapa tekovského regiónu z dielne firmy CBS spol. s.r.o.

7865028

Úvodná stránka