Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žemberovce, okres LeviceHľadať
 
 

Vitajte na webovej stránke obce Žemberovce

Vítame vás citátom - naším mottom pre dobrú pracovnú klímu

"V zlej atmosfére nefunguje takmer nič...
V dobrej je možné prekonávať aj 
najťažšie problémy a konflikty." (L. B.)


 

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na OZ dňa 14.10.2019

         V zmysle § 13 ods.4 písm. a) zákona NR  SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční dňa: 14. októbra 2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu       
Navrhovaný program:
Zahájenie Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie Interpelácia poslancov Prerokovanie zmluvy so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Nitra a súvisiacich poplatkoch za odvoz a spracovanie žumpových vôd Rôzne Diskusia Záver viac...

Zverejnené 9.10.2019


 

Pozvánka na vystúpenie folklórneho súboru Vatra - Seniori Tlmače

pozvánka na vystúpenie

Mestské kultúrne stredisko Tlmače a Detský folklórny súbor Plamienok Tlmače
Vás pozývajú na uvedenie nového programu „Tak si ja tancujem“ Návraty
Hosť programu: Folklórny súbor Vatra Seniori Tlmače 12. októbra 2019 o 16,30 hod. v
spoločenskom dome Tlmače - Lipník.
Vstup voľný.
viac...

Zverejnené 25.9.2019


 

Usmernenie pre chovateľov hospodárskych zvierat o oznámení zmien do CEHZ.

V prílohe nájdete usmernenie pre chovateľov hospodárskych zvierat ( hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) v prípade odcudzenia zvieraťa. Ak dôjde k odcudzeniu zvierat, je potrebné do CEHZ nahlásiť zmenu a držiteľ je povinný zaslať aj kópiu oznámenie o odcudzení zvieraťa od príslužného útvaru PZ SR. Usmernenie je platné a účinné dňom 25.5.2019
viac...

Zverejnené 24.5.2019


 

Ponuka od speváckeho súboru Žemberovčan

spevokol


Spevácky súbor Žemberovčan spieva pri Obecnom úrade v  Žemberovciach od roku 2007. Od začiatku ho vedie a sprevádza na akordeón Mgr. Mária Bernáthová. Na husliach hrá p. Jozef Krnáč. Sprievodné slovo na vystúpeniach a sólo má Marta Hamarová, ktorá je aj pokladníčkou súboru. Kroniku od začiatku vedie Marta Bieliková. Členmi súboru sú 13 seniori, ktorí sa spoločnej záľube spevu venujú aktívne už 12 rokov.
 
     Súbor má bohatý repertoár 200 piesní rôznych žánrov. Sú to piesne príležitostné, populárne, kresťanské a koledy. Slovenských ľudových piesní má súbor v repertoári až 100.
      Súbor vystupuje na spoločenských a kultúrnych podujatiach nielen v obci Žemberovce, ale i blízkom a vzdialenejšom okolí.
V rokoch 2008, 2010 a 2015 spieval Žemberovčan na po ...viac...

Zverejnené 22.2.2019


 

Povinnosť registrácie chovu ošípaných - aj chov s 1 ošípanou.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice vám oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR:
https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp
Príloha č. 1: „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“.
Príloha č. 2: „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.
 
viac...

Zverejnené 28.1.2019


 

Monografia Žemberoviec - získala hlavnú cenu Slovenská kronika roka 2018

mon Zemb079.jpg

     Dňa 19. októbra 2018 sa starosta obce Žemberovce Ing. Ján Kalman a zostavovateľky monografie Žemberovce PhDr. Jarmila Bátovská, Mgr. Eva Bešinová a Mgr. Marta Švoliková zúčastnili v Martine vyhodnotenia 10. ročníka súťaže Slovenská kronika 2018. Súťaž sa koná každé dva roky, organizuje ju Národné osvetové centrum, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná knižnica a Združenie miest a obcí Slovenska.
     Cieľom súťaže je motivovať záujem o uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest a ich využívania ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov.
     Súťaží sa v dvoch základných kategóriách obecná a me ...viac...

Zverejnené 29.10.2018


 

OZNAMY

Obecná knižnica v Žemberovciach - letný výpožičný čas Vytlačiť
 

Obecná knižnica je od 8.11.2018  otvorená  každý utorok a  štvrtok od 13,00 hod do 17.00 hod v zdravotnom stredisku (v miestnostiach kde bol dočasne presťahovaný obecný úrad).

 

V prílohe si môžete pozrieť knihy, ktoré sú pre Vás k dispozícii.

 

 


 
 

Ako triediť separovaný zber - TatiarVytlačiť
 

Spolocnost pre separovaný zber Tatiar Pukanec poskytuje podrobné informácie ako správne triediť jednotlivé zložky odpadu.


 
 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu obecného úradu v ŽemberovciachVytlačiť
 

Obci Žemberovce bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu obecného úradu v Žemberovciach vo výške 166 065,64 EUR.

Realizáciou navrhovaných opatrení došlo k zníženiu konečnej potreby energie. Po realizácii projektu je budova zaradená, v súlade s platnou legislatívou, do energetickej triedy A1. Vysoká miera úspor energie je zárukou pozitívneho dopadu na životné prostredie.

 

 

 


 
 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Partnerská obec v Maďarsku

maľovaná mapa

Ručne maľovaná mapa tekovského regiónu z dielne firmy CBS spol. s.r.o.
webygroup
ÚvodÚvodná stránka